O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30.06.2023r. o godz 11:00 w sali nr 118 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

 

Druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rybnik, przy ul. Na Niwie 12A

 

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 537 000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania 358 000,00 zł
Rękojmia 53 700,00 zł

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00115586/2 i opisana jest jako działka gruntu nr 1873/14 o powierzchni 646 m2. Kształt działki regularny – kwadrat. Powierzchnia działki płaska, zagospodarowana (trawa, krzewy i drzewa ozdobne). Podejście do budynku oraz podjazd do garażu wyłożone kostką brukową. Teren przedmiotowej parceli ogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Na Niwie-boczna. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny oraz dobudowany budynek garażowy. Nieruchomość znajduje się w drugiej linii zabudowy od strony ulicy Na Niwie. Uzbrojenie działki w media: energia elektryczna, woda, kanalizacja, (gaz w drodze dojazdowej ul. Na Niwie-głównej). Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony (pom. gospodarcze, wysokość pomieszczeń 2,10m). Na poziomie parteru znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, wc, pom. gospodarcze / pralnia, pokój dzienny z jadalnią, kuchnia oraz spiżarka. Na poddaszu zlokalizowane są: hol, wc, łazienka, sypialnia, 2 pokoje (w amfiladzie). Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 147 m2. 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263). Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku na trzy dni przed terminem licytacji. Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podpis