• 12-12-2018r. Druga licytacja nieruchomości:
    - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – położonego w Rybniku, przy ul. 1 Maja 33/1

    CZYTAJ DALEJ
  • 11-01-2019r. Pierwsza licytacja nieruchomości:
    - lokal niemieszkalny, garaż nr 4 położony w Czerwionce – Leszczynach, przy ul. Hallera 4

    CZYTAJ DALEJ