• 30-09-2019r. Pierwsza licytacja nieruchomości:
    - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 9/5

    CZYTAJ DALEJ
  • 01-10-2019r. Druga licytacja nieruchomości:
    - dwóch udziałów w nieruchomości po 1/2 – nieruchomości gruntowej – położonej w Rybniku, przy ul. Borki 59

    CZYTAJ DALEJ