• 19-11-2019r. Pierwsza licytacja nieruchomości:
    – nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jejkowicach przy ul. Niedobczyckiej i ul. Za koleją

    CZYTAJ DALEJ
  • 27-11-2019r. Druga licytacja nieruchomości:
    – nieruchomości położonej w Szczerbicach przy ul. Biernackiego 22

    CZYTAJ DALEJ