• 12-03-2020 Druga licytacja nieruchomości : w Rybniku, przy ul. Hetmańskiej 5d/3 Sygn.akt Km 1275/15 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12 […]

    CZYTAJ DALEJ
  • 01-04-2020r. Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Rybnik ul. Morcinka 1A/13 ; Sygn.akt Km 5207/17 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w […]

    CZYTAJ DALEJ
  • 08-04-2020r. Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Rybniku, przy ul. Patriotów 25c/7 Sygn.akt Km 3468/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w […]

    CZYTAJ DALEJ