Styrnol km6135/12

     Km 6135/12

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Rybniku mający kancelarię w Rybnik przy ul. Staszica 11 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2019  roku o godz. 9:00 odbędzie się druga licytacja n/w ruchomości:

 

1- laptop marki HP, nr seryjny 5CD2454CK9  500,00 zł

2- tablet marki Alcatel One Touch 7”   200,00 zł

3- tablet marki Lenovo 7”, nr seryjny SIN: HLB08C6L(11)   300,00 zł

4- telefon marki LG Spirit  300,00 zł

5- laptop marki Dell model: XPSM2010 (uszkodzony) 500,00 zł

6- szafa duża drewniana, czterodrzwiowa  300,00 zł

7- toaletka z lustrem  150,00 zł

8- łóżko podwójne, drewniane  250,00 zł

9- szafka nocna 200,00 zł

10- gitara elektryczna marki Lang  70,00 zł

11- wzmacniacz gitarowy marki Roland NT 43900, moc ok 12W  50,00 zł

12- album winylowy ACDC “Rock or Bust”  30,00 zł

13- zegarek marki Mercedes Benz Collection, wodoodporny 5 ATM  50,00 zł

14- odbiornik radiowy z odtwarzaczem płyt winylowych marki Elta  80,00 zł

15- aparat cyfrowy marki Sony DSC-H11 (uszkodzony)  50,00 zł

16- pokrowiec na aparat cyfrowy 20,00 zł

17- dekoder telewizji naziemnej Thomson+pilot  50,00 zł

18- drukarka HP Advantage 3525 150,00 zł

20-sprężarka Blau-Draft BC-50 100,00 zł

21- szlifierka marki Bosh GWS 21-230HV 100,00 zł

22- piła mechaniczna Mahita UC 3520A  50,00 zł

23- nożyce do żywopłotu Euromate E-HS-400/42T  50,00 zł

24- kosiarka spalinowa Victus 100,00 zł

25- opony z alufelgami Good Year 175/65/R/4   50,00 zł

26- Przedłużacz zwijany 15 m 20,00 zł

27- Rower MTB Active  100,00 zł

28- mieszarka do kleju TRYXON 1200V model Z1F-BR02-120  100,00 zł

29-ręczne urządzenie do cięcia płytek Walmer MGŁR-500 150,00 zł

31-dysk zewnętrzny marki Tracer 500 nr 0062141+kabel USB  200,00 zł

32-ręczne urządzenie do cięcia płytek Walmer MGŁR-800 150,00 zł

33- myjka Bosh Aquatak 100 Plus 50,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji 15 minut przed ustaloną godziną licytacji.

 

Licytacja odbędzie się pod adresem : 44-270 Rybnik ul. Kazimierza 12 B.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję ( art. 867§ 1 (2) ).

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem ruchomości-nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania.
Art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.