Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Rybniku
Tomasz Wiśniewski obejmuje
swoim zasięgiem terytorialnym:

 

Obszar działania Sądu Rejonowego w Rybniku, czyli:
miasto Rybnik oraz
gminy Czerwionka-Leszczyny,
Gaszowice, Jejkowice,
Lyski, Świerklany.

zasieg_terytorialny