Zapraszamy do licytacji
Nieruchomości

Pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Rybniku, przy ul. Wawelskiej 19/4, Km 3171/20

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 178 567,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 133 925,25 zł
Rękojmia 17 856,70 zł

CZYTAJ

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Furgoła 4A/10, Km 1070/23

Cała nieruchomość została oszacowana na kwotę 215 549,00 zł
Wartość udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi: 107 775,00 zł
Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 80 831,25 zł
Rękojmia 10 777,50 zł

CZYTAJ

Druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Rybniku, przy ul. Kuboszka 2A/6, Km 4056/15

Cała nieruchomość została oszacowana na kwotę 189 000,00 zł

Wartość udziału (1/2) dłużnika Tomasza Leszczyńskiego w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi: 94 500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania udziału dłużnika tj: 63 000,00 zł
Rękojmia 9 450,00 zł

Wartość udziału (1/2) dłużnika Zbigniewa Leszczyńskiego w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi: 94 500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania udziału dłużnika tj: 63 000,00 zł
Rękojmia 9 450,00 zł

CZYTAJ