Zapraszamy do licytacji
Nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz stanowiący odrębną nieruchomość budynek hali produkcyjnej – położonej w Rybniku przy ul. Sygnały Km 2843/18

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 1.254.650,00 zł (netto) + podatek VAT w wysokości 23% tj. 1.543.219,50 zł (brutto)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.  1.157.414,63 zł (brutto)
Rękojmia  154.321,95 zł

CZYTAJ

Druga licytacja nieruchomości położonej w Szczejkowicach przy ul. Palowickiej 56

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 232.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. 154.933,00 zł.
Rękojmia 23.240,00 zł

CZYTAJ