Zapraszamy do licytacji
Nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej w Rybniku, przy ul. Kościuszki 66a/4 stanowiącej własność dłużnika: Fojcik Sabina

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 129.200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 96.900,00 zł.
Rękojmia 12.920,00 zł.

CZYTAJ