Zapraszamy do licytacji
Nieruchomości

Pierwsza licytacja dwóch udziałów w wysokości 4/12 każdy w nieruchomości, położonej w Rybniku, przy ul. Boguszowickiej 137

Cała nieruchomość została oszacowana na kwotę 554 814,00 zł

Udział dłużnika w nieruchomości w wysokości 4/12 został oszacowany na kwotę 184 938,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania udziału 138 703,50 zł
Rękojmia 18 493,80 zł

CZYTAJ