Zapraszamy do licytacji
Nieruchomości

Druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rybnik, przy ul. Na Niwie 12A, Km 3097/15

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 537 000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania 358 000,00 zł
Rękojmia 53 700,00 zł

CZYTAJ

Pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokal mieszkalnego, położonego w Rybniku przy ul. Patriotów 24C/13 Km 1356/21

Nieruchomość została oszacowana na kwotę  155 076,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania  116 307,00 zł
Rękojmia  15 507,60 zł

 

CZYTAJ

pierwsza licytacja dwóch udziałów w nieruchomości po 1/2 każdy – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – położonej w Rybniku, przy ul. Kuboszka 2A/6, Km 4056/15

Cała nieruchomość została oszacowana na kwotę  189 000,00 zł

Wartość udziału (1/2) dłużnika w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi: 94 500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania udziału dłużnika tj: 70 875,00 zł
Rękojmia 9 450,00 zł

Wartość udziału (1/2) dłużnika  w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi: 94 500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania udziału dłużnika tj: 70 875,00 zł
Rękojmia 9 450,00 zł

CZYTAJ

Pierwsza licytacja nieruchomości – lokal stanowiący odrębną nieruchomość – położonej w Rybniku przy ul. Barbary 13A/24 , Km 2431/19

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 122 273,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 91 704,75 zł
Rękojmia 12 227,30 zł

CZYTAJ

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Rybniku, przy ul. Strażackiej 56, Km 2132/19

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 266 900,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 200 175,00 zł
Rękojmia 26 690,00 zł

CZYTAJ