Zapraszamy do licytacji
Nieruchomości

Pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Rybniku, przy ul. Patriotów 25E/7, Km 1356/21

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 155 076,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 116 307,00 zł
Rękojmia 15 507,60 zł

CZYTAJ

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Rybniku, przy ul. Obrońców Pokoju 6b/8, Km 1774/19

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 169 304,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 126 978,00 zł
Rękojmia 16 930,40 zł

CZYTAJ

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Rybniku, przy ul. Węglowej 2A/2, GKm 23/23

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 114 380,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 85 785,00 zł
Rękojmia 11 438,00 zł

CZYTAJ

Pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Rybniku, przy ul. Morcinka 11a/5, Km 5021/17

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 107 619,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 80 714,25 zł
Rękojmia 10 761,90 zł

CZYTAJ

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej – położonej w Rybniku w pobliżu ul. Poligonowej, Km 2903/20

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 6 263,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 4 697,25 zł
Rękojmia 626,30 zł

CZYTAJ