Kancelaria Komornicza NR XI

w Rybniku
44-200 Rybnik / Staszica 11

 

 

 

KOMORNIK PRZYJMUJE STRONY
poniedziałek – 12.00 – 17.00
czwartek – 9.00 – 12.00

 

 

 

 

 

* Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski, 44-200 Rybnik ul. Staszica 11. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana ? narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią Komornika. Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny 44-200 Rybnik ul. Staszica 11 adres e-mail: rybnik3@komornik.pl tel.  (32) 421-51-43 formularz kontaktowy dostępny na stronie www.komornikrybnik.pl

 

Dane kontaktowe do Inspektora:

Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński

e-mail: iod.rybnik.002@komornik.pl