Rachunek bankowy Komornika: ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik:
21 1050 1344 1000 0023 0505 8154
Nr rachunku bankowego do przelewów spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
PL 21 1050 1344 1000 0023 0505 8154
nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Kancelaria Komornicza w Rybniku
44-200 Rybnik
ul. Staszica 11

Dane do ePUAP: /KS_Tomasz_Wisniewski/domyslna

KOMORNIK PRZYJMUJE STRONY
poniedziałek – 12.00 – 17.00
czwartek – 9.00 – 12.00

 

STRONA KANCELARII NA FACEBOOKU