Kancelaria Komornicza nr XI
w Rybniku z siedzibą przy
ul. Staszica 11, 44-200 Rybnik